Manavkuyu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No.650/A Bayraklı/İZMİR
0(232) 502 01 97

Teknik Şartname

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

İş bu Teknik Şartname, ..... ili, ..... İlçesi, ..... Mah. ..... ada, ..... nolu parsel üzerinde YÜKLENİCİ tarafından yapılacak olan binada kullanılacak malzemelerin teknik detaylarını göstermek için hazırlanmıştır. İmalatı yapılacak olan bina,1.sınıf malzemeler ile inşa edilecektir. Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçasıdır. Teknik Şartname’de belirtilen hususlar tarafların sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile doğan her türlü borç, hak ve yükümlülüklerinden sayılır.

MADDE- 1.  GENEL
1.1.Yapının tüm statik, mimari, mekanik ve elektrik projeleri ile yapıda kullanılacak tüm malzemeler arsa sahibi onayına sunulacaktır.
1.2.Prensip olarak tüm imalat en üst düzey kalite malzeme ve işçilik ile yapılacaktır. Teknik Şartnamede yer alan marka ve modeller kullanılabilecek, marka ve/veya model arsa sahipleri tarafından tercih edilebilecektir.
1.3.Dekoratif ürünlerin tümü için 1. sınıf kalitede en az ……….. numune arsa sahiplerinin onayına sunularak, arsa sahiplerince seçilen ürünler kullanılacaktır.
1.4.Elektrik ve mekanik ürünlerin tümünde kalite ve enerji verimliliği esastır.
1.5.Yapılan tüm imalat yüklenici tarafından …….. yıl garanti altında olacaktır.

MADDE- 2.  ZEMİN ETÜDÜ VE BETONARME PROJE
2.1.Temel alt kotu seviyesinden güncel mevzuatlarda belirtildiği şekilde sondajdan alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı laboratuar koşullarında teste tabi tutularak jeofizik ölçüm sonuçları ile beraber “Zemin Etüt Raporu” hazırlanacaktır. Zemin Etüt Raporunun ilgili oda onayı alınacaktır.
2.2.Bina yapısal sistemi moment aktaran çerçeve ile perdeden oluşan karma sistem olacaktır.
2.3.Binada bulunan yapısal perdelere kat diyaframlarından kuvvet aktarımının yeterliliği analitik yöntemler ile gösterilecektir.
2.4.Gömülü kat bulunması durumunda, toprak perdeleri ile üstyapının birleştiği seviyede, yatay kuvvetlerin diyafram tarafından taşınabildiği hesapla gösterilecektir.
2.5.Toprak perdelerinin, ilave bir iksa olması durumunda dahi, yatay toprak basıncını taşıyabildiği hesap ile gösterilecektir.
2.6.Toprağa oturan döşemelerde rötre, sünme çatlağı olmayacak şekilde fen kurallarına uygun olarak projelendirilecek ve imal edilecektir.
2.7. Bina statik projesi için arsa sahiplerinin onayı alınacaktır.

MADDE- 3.  KABA İNŞAAT
3.1.Binada kullanılacak olan beton sınıfı asgari TS206 yönetmeliğince C25 veya C30 olacaktır. Bu değer temeller için de geçerlidir.
3.2.Binada kullanılacak olan donatı sınıfı TS708 yönetmeliğince S420a’dır. Ancak toprak üstüne oturan döşemelerde S500 donatı kullanılabilir.
3.3.Binada toprakla temas halinde olan tüm elemanlarda ısı ve su yalıtımı ve yalıtım koruma duvarı yapılacaktır.
3.4.Binada temel alt kotu seviyesinde çevre drenajı yapılacaktır.
3.5.Gerekmesi durumunda temel altından drenaj hattı geçirilecektir.
3.6.Temelin oturacağı alanda fazla kazılan veya zayıf zeminin olduğu yerlerde yapılacak olan ilave kazı geri dolgu ile kapatılmayacak, grobeton kullanılacaktır.
3.7.Yapılacak binanın dış cephesinde ısı yalıtımı projesi esas alınacak ve bu projeye uygun malzeme ile dış duvarlar yapılacaktır.( Dış duvarlar ……………………………… olacaktır.)
3.8.İç duvarlarda …………………………………kullanılacak ihtiyaç duyulan bazı bölümlerde alçıpan duvar (ses ve ısı yalıtımlı) kullanılacaktır. ……………………………… marka olacaktır.
3.9.Banyo, wc duvarları delikli 8,5’ luk tuğla ile örülecektir. ………………………………………….. olacaktır.
3.10.İç sıvalar alçı sıva + perdah yapılacaktır.
3.11.Binanın inşaatı tasdikli proje ve eklerine uygun olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartname esaslarına uyularak birinci sınıf işçilik ile yapılacaktır.

MADDE- 4.  İNŞAAT KALİTE KONTROL ve İŞ GÜVENLİĞİ
4.1.Yüklenici imalata başlamadan evvel detaylı iş programı, kalite kontrol prosedürünü ve iş/işçi güvenliği prosedürlerini hazırlayarak, arsa sahiplerini bu konularda bilgilendirecektir.
4.2.Yüklenici firma temsilcisi, deneyimli inşaat mühendisi şantiye şefi imalat süresince işin başında
bulundurulacaktır.
4.3.Kalite kontrol programı esas olmak üzere, şantiyede;
4.3.1.Günlük şantiye raporu
4.3.2.Malzeme tedarik ve ihrazat raporu
4.3.3.Beton sevk irsaliye dosyası
4.3.4.Beton, donatı ve diğer malzemelere ait test ve uygunluk belgesi dosyası hazır ve güncel olarak bulundurulacaktır.
4.4.Kalite kontrol programı esas olmak üzere TS206 gereğince beton testleri yapılacaktır, gelen tüm mikserlerde çıkış saati kontrolü, sıcaklık ve slump testleri yapılacaktır. Her bir bağımsız bölüme dökülecek olan her 100 m3 beton için 1 set (2×3) numune alınarak 7 ve 28 günlük mukavemetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bağımsız bir laboratuar tarafından kontrol edilecektir.
4.5.Kalite kontrol programı esas olmak üzere TS708 gereğince şantiyeye farklı zamanlarda sevk edilen aynı çap ve tipte her 50 tonluk demir partisinden 3′er adet 100 cm boyunda numune alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bağımsız bir laboratuar tarafından kontrol edilecektir.
4.6.İş ve İşçi güvenliği programı esas olmak üzere şantiyede TS8983 yönetmeliğinde belirlenen asgari emniyet tedbirleri alınacaktır. Şantiyede hiçbir suretle, koruyucu ayakkabısız, baretsiz, kemersiz personel veya ziyaretçi bulunmayacaktır.

MADDE- 5. BİNA DIŞ CEPHESİ VE ÇATI
5.1.Dış cephede gereken yerlere ısı yalıtım projesinde belirtilen değerleri oluşturacak nitelikte mantolama yapılacak makine mühendisinin ve mimarın ortak çalışmasıyla binanın estetik görünüşü dikkate alınarak projelendirilecektir
5.2.Binanın çatısı ÇELİK konstrüksiyon kullanılarak üretilecektir. koyulan çelik detaylar üzerine, SB aralıksız olarak döşenecek. Çatı kaplaması olarak …………………………….. kullanılacaktır. Kiremit altı su yalıtım örtüsü ve projesine uygun olacak şekilde minimum 4 veya 5 cm kalınlığında ısı izolasyon malzemesi ile su ve ısı izolasyonu yapılacaktır.
5.3.Binaya havalandırma bacaları konulacaktır.
5.4.Çatıda yağmur sularının bağlanacağı oluklar hazırlanacak, oluklarda oluşan suyun zemine aktarılması için PVC esaslı borular kullanılacaktır.
5.5.Bina dış cephesinde binanın mimarisine uygun olarak prekast giydirme yapı elamanları kullanılacaktır. Bina klasik tasarlanır ise payandalar klasik süslemeler ve süs kolonları ve söveler cephede kullanılacak.
5.6.Bina modern tasarlanır ise cephe …………………………… …………………….……………………… dizayn edilecektir.
5.7.Bina cephesinin temizlenmesi için gerekli teçhizat projelendirilerek uygulanacaktır.
5.8.Dış cephenin üretim sonrasında tahrip edilmemesi için klima yerleri ve yağmur iniş boruları teknik tesisat yerleri cepheye göre üretim öncesinde planlanacaktır.

MADDE- 6. BİNA GİRİŞİ, KAT HOLLERİ VE MERDİVENLER
6.1.Bina giriş kapısı ve giriş holü proje mimarının tasarlayacağı şekilde binanın genel mimari tasarımına uygun olarak yapılacaktır.
6.2.Yapılacak kapılar binaya eşya taşımaya uygun büyüklükte genişliği 1 metre yüksekliği 2 metreden az olmayacak dış hava şartlarına dayanıklı olan malzemeler ile tasarlanacaktır
6.3.Zemin kaplamaları proje mimarının tasarımına göre mermer veya granit olacak.
6.4.Merdiven sahanlıkları, basamaklar ve alınları mermer veya granit olacak.
6.5.Renkli görüntülü ………………. diafon sistemi konulacak ve güvenlik birimi ile irtibatlı olacak.
6.6.Merdiven korkulukları paslanmaz malzemeden olacaktır.
6.7.Merdiven yan duvarlara macunlu yağlı boya uygulanacak.
6.8.Yangın merdiveni basamak ve döşemeleri mermer ile kaplanacak.
6.9.Yangın merdivenlerine demir korkuluk yapılacak. Kat hollerinde Sensorlu ışıklandırma yapılacak.

MADDE- 7. ELEKTRİK, ELEKTRONİK, TELEFON TESİSATI
7.1.Elektrik enerjisi Trifaze olarak dairelere verilecek. Fazlar dengeli olarak daire içinde dağıtılacak.
7.2.Priz devreleri 2,5 mm NYA kablo ile fırın ve benzeri cihazların kabloları için 4mm NYA kablo ile
izoleli olarak çekilecek.
7.3.Kablolar TSE kalite belgeli ……………., sigortaları ………………….. tipi olacak.
7.4.Topraklama tesisatı yapılacak.
7.5.Tüm priz ve anahtarlar ……………………… marka olacaktır.
7.6.Daire içlerinde salon ve her odaya TV prizi konulacak. Daire içi tüm TV prizleri merkezi bir sistemden yayın alabilecek.
7.7.Binada kablolu yayın, Digitürk ve dijital yayın altyapısı sağlanacak.
7.8.Salona ve her odaya telefon tesisatı çekilecek.
7.9.Binaya sinyal ışığı ve paratoner konulacak.

MADDE- 8. ASANSÖR
8.1.Asansör, ………………………………. sessiz çalışan, çift hızlı, binanın ihtiyacına cevap verecek kapasitede olacak ayrıca Kabinler aynalı ve spot ışıklı olacak.
8.2.Asansörlerden en az bir tanesi yük asansörü olarak projelendirilecek ve engelli vatandaşlarımızın kullanımını kolaylaştıracak özelliklerde tasarlanacaktır.
8.3.Asansör kapıları paslanmaz çelik tam otomatik yapılacak.
8.4.Asansör ruhsatı alınacak.
8.5.Deprem sensorlu ve havalandırmalı olacak.
8.6.Asansör interkom sistemli olacak.

MADDE- 9. ISITMA, PİS SU, TEMİZ SU, YANGIN VE DOĞALGAZ TESİSATI
9.1.Binanın ısıtma sistemi doğalgaz kullanılacak şekilde dizayn edilecek.
9.2.Binanın ısıtması merkezi sistemle yapılacaktır. ……………………………… kazan konulacak, Dairelere pay ölçer cihazı takılacaktır.
9.3.Radyatörler TSE belgeli …………………. vanalı, …………………… panel radyatör olacak. Kolektör ile radyatör arasındaki tesisat oksijen bariyerli koruma kılıflı boru kullanılarak yapılacaktır.
9.4.Şehir suyu asgari binanın ihtiyacını karşılayacak şekilde her blok için imar mevzuatının el verdiği ölçüde su deposu yapılarak toplanacaktır. Su depolarında gerekli sızdırmazlık sağlanacak, boşaltma borusu ve vanası bulunacaktır.
9.5……………………………….. uygun kapasitede hidrofor kullanılacak.
9.6.Daire içinde tüm odalara split klima alt yapısı döşenecek ve salona uygun kapasiteli …………………………………………. takılacaktır.
9.7.Binalarda klimaların dış ünitelerinin konulacağı yerler hazırlanacaktır.
9.8.Daire içi tesisatlarının iniş boruları ses geçirmeyen, ……………………………….. PVC plastik boru kullanılarak yapılacak.
9.9.Proje ve yönetmeliklere uygun yangın tesisatı yapılacak.
9.10.Binada yangın söndürme için katlara yangın dolabı konacak.
9.11.Bina ya itfaiye şartnameleri gerektirir ise yangın springleri konulacak.
9.12. (Çevre veya yer altı suyu tespit edilirse) En alt bodrum katta, yer altı sularının toplanacağı bir yer yapılacak, toplanan sularla yeşil alanlar sulanacak.
9.13.Yapılacak eserde günün koşullarında projeye daha uyumlu kaliteli malzeme olursa yüklenici sözleşme şartlarına bakmaksızın arsa sahiplerinin onayını almak koşulu ile kullanabilir.

MADDE- 10. OTOPARK
10.1.Bodrum katta Kapalı otopark yapılacak, girişine demir ızgaralı tahliye rögarı yapılacak.
10.2.Otoparktan merdiven ve asansörle bağımsız bölümlere çıkılıp inilecek şekilde projelendirilecek.
10.3.Otopark kapısı uzaktan kumandalı otomatik yapılacak ve 2′er adet uzaktan kumanda daire sahiplerine teslim edilecektir.
10.4.Yapılacak kapalı ve açık otoparkta her bağımsız bölüm için en az 1 araçlık otopark yeri yapılacak.
10.5.Kapalı otopark üstü gerekli yalıtım yapılacak.
10.6.Bina girişi, kapalı otopark, merdivenler sensorlu ışıklandırma yapılacak.
10.7.Havalandırma sistemi tabi havalandırma olacak şekilde planlanacak ancak tabi havalandırma yeterli olmaz ise kanallı havalandırma sistemi ile desteklenecektir.
10.8.Otopark yüzeyi sertleştirilmiş beton ve/veya epoksi kaplamalı olacak, yönlendirme çizgileri kalın boya ile çizilecek ve duvar koruma bariyerleri konulacaktır.
10.9.Otopark ve bina dışında kalan alanlar için özel peyzaj çalışması yapılacak.
10.10.Yangın yönetmeliğinin ihtiyacına göre Otomatik yangın söndürücü spring sistemi yapılacak.

MADDE- 11. ANTRE VE KORİDORLAR
11.1.Bina hollerine dekoratif portmanto konulacaktır.
11.2.Zeminler 1.sınıf 33*33 veya 40*40 ebadında seramik yapılacak.
11.3.Binada Kullanılacak tüm seramikler 1.sınıf TSE belgeli ……………………………………..marka olacaktır
11.4.Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten yağlı boya yapılacak.
11.5.Söz konusu tüm tasarım ve iç uygulamalar binanın iç mimarının çizim ve tasarımına uygun olarak yapılacak.
11.6.Antre ve koridorlar dekoratif kartonpiyer veya asma tavanlar ile süslenecektir.
11.7.Seramik ve armatür seçimlerinde arsa sahibinin onayı alınacaktır.

MADDE- 12. SALON VE ODALAR
12.1.Salon ve odalar iç mimarının tasarıma uygun şekilde ……………………..zemin olacaktır.
12.2.Binalardaki tüm sıvalar 1.sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacak olup, dairelerin iç duvarlarının tümüne ……………………….. uygulanacaktır.
12.3.İç duvarlarda mimari projeye göre alçıpan veya değişik malzemelerde kullanılabilir.
12.4.Tüm duvar ve tavanlara alçı sıva üzeri saten su bazlı boya yapılacaktır. ……………………………………….marka kullanılacaktır.
12.5.Tüm dairelerin salon ve odaları dekoratif kartonpiyer yapılacaktır.

MADDE- 13. BANYO
13.1. Banyolarda çamaşır makinesi tesisatı yapılacak.
13.2.Zeminler ve duvarlar 1.sınıf …………… Seramik yapılacaktır.
13.3.Asma tavanlar plastik boya yapılacak.
13.4.Banyo tezgâhları ……………………………………. olacaktır.
13.5.Klozetler asma tip ve gömme rezervuar sistemli ……………………………. konulacaktır.
13.6.Banyolara …………………….. marka küvet/duş teknesi takılacaktır.
13.7.Tüm bataryalar …………………………………… marka olacak.
13.8.Banyolara havlupan ısıtma sistemi yapılacaktır.
13.9.Banyolara banyo dolabı yapılacaktır.
13.10.Banyoların duşa kabinleri takılacaktır.
13.11.Banyolara tesisat ve havalandırma detaylarını kapamak için Tavan kısımlarına suya dayanıklı yeşil alçıpan asma tavan yapılacaktır.

MADDE- 14. MUTFAK
14.1.Mutfak dolapları, gövdeler MDF olarak imal edilmiş, ahşap kaplama veya membran kaplama kapak yapılacaktır. Gerekli yerlerde camlı kapaklar olacaktır. Tezgâhlar 3 cm kalınlığında …………………………. olacaktır.
14.2.Mutfaklara ……………………………………… davlumbaz, evye, ocak ve fırın konulacaktır.
14.3.Evye bataryası ……………………………………marka olacak.
14.4.Asma tavan ……………………. boya yapılacak.
14.5.Duvarlar …………………….. boya yapılacak.
14.6.Mutfaklarda teknik tesisatı örten asma tavan yapılacaktır.

MADDE- 15. KAPILAR
15.1.Daire giriş kapıları ……………………… çelik kapı konacaktır. Ahşap görünümlü, dürbünlü çift emniyetli olacaktır.
15.2.Mutfak ve Salon kapıları ………………………………………………….. kapı olacaktır.
15.3.Kapıların Pervazları …………………………………………………………. olacaktır.
15.4.Kapı kolları dekoratif krom malzemeden ………………………………. marka olacaktır.
15.5.Yangın çıkış kapıları acil çıkışta kolaylık sağlanması için “Panik Bar Sistemi” kullanılacaktır.

MADDE- 16. PENCERE VE DOĞRAMALAR
16.1.Dış cephe tamamlanıp, iskele söküldüğünde daire içi şaplar atılıp, alçı sıva yapılıp macun çekildikten sonra dış doğramalar monte edilecektir.
16.2.Tüm dış pencerelerde ………………………….. ısıcam kullanılacak pencere doğramaları 1.sınıf ………………….marka PVC esaslı malzeme ile yapılacaktır. Her odada bir adet çift açılımlı pencere bulunacaktır.
16.3.Salon camlarına ………………… takılacaktır.

MADDE- 17. KAMERA VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ
Otomasyon sistemine bağlı olarak Güvenlik biriminden görülebilen Bina girişi, kapalı garaj girişi, açık otopark ve bahçeyi görüntüleyen gece görüşlü kamera sistemi konulacak.

MADDE- 18. JENERATÖR
Binaya elektrik kesildiğinde otomatik devreye giren merdiven, asansör ve hidroforu ve ısınma sistemini çalıştıracak kapasitede jeneratör sistemi konulacak, ihtiyaç duyulan kısımlara elektrik verilecek, elektrik mühendisinin projesine uyulacaktır. Jeneratör ……………..marka olacaktır.

MADDE- 19. BAHÇE TANZİMİ
19.1.Bina dışı tüm alanlar bir peyzaj projesi kapsamında yeşillendirilecek ve ağaçlandırılacak.
19.2.Otomatik sulama sistemi yapılacak.
19.3.Bahçe duvarları sitenin özelliğine uygun standartlarda yapılacak.
19.4.Apartman girişine bina isminin yazılacağı dekoratif pano yapılacaktır.

MADDE- 20. TRAFO
Trafo şartı çıkarsa Yapılacak binanın elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte trafo binası yapılacaktır. Bütün arsa sahipleri kiralama veya trafo yeri satma için Yüklenici’ ye vekâlet ve muvafakat verecekler Yüklenici’ de Trafo binası yapılacak alanın bedelli veya bedelsiz yer kiralama sözleşmesini ilgili kurum ile yapacaktır.

MADDE- 21. BİNA TASARIMINI BELİRLEYEN UNSURLAR
Bina tasarımı yapılırken Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın binanın ihtiyaç duyacakları her noktasına erişebilecekleri şekilde hareket alanları tasarlanacaktır. (merdiven kapı girişleri asansörler buna göre tasarlanacaktır.)

MADDE- 22. SAYAÇLAR
Binadaki tüm dairelerin elektrik ve su sayaçları yerine monte edilerek teslim edilecektir.

MADDE- 23. SOSYAL TESİSLER VE EK BİNALAR
23.1.Bina için yapılacak sosyal tesisler aşağıda sıralanmıştır.
23.2.Kamelya, Çocuk parkı
23.3.Projede yapılacak olan tüm sosyal tesisler imar planının elverdiği ölçülerde olacaktır.


YÜKLENİCİ FİRMA                                                                               KAT MALİKLERİ