Manavkuyu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No.650/A Bayraklı/İZMİR
0(232) 502 01 97

6. Anlaşma Sağlayan Kat Malikleri ile Noter Sözleşmesi İmzalanması

YAPI MÜTEAHHİTLERİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ

Düzenleme şeklinde ''Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı'' ve ''Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'' ve ''Teknik Şartname'' örneklerinde, tarafların hak ve menfaatlerini korumak üzere ayrıntılı olarak yer alan hususlara ait başlıklar aşağıda sunulmuştur.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Tanımlar
2. Diğer Tanımlar
    2.1. Anahtar Tesliminin Tanımı
3. Konu
4. Paylaşım Oranı ve Satış Vaadi 
5. Yapılacak Binanın Tanımı 
6. Kira Ödenmesi, Yapı Kullanma İzninin Alınması ve Kat Mülkiyetinin Kurulması, Sözleşmenin Yürürlük Şartları, İnşaat ve Garanti Süresi, İnşaatın Kontrolü 
     6.1 Kira ve Taşınma Bedellerinin Ödenmesi
     6.2 Yapı Kullanma İzninin Alınması ve Kat Mülkiyetinin Kurulması
     6.3 Sözleşmenin Yürürlük Şartları
     6.4 İnşaat ve Garanti Süresi
     6.4.1 İnşaatın Kontrolü
7. Ön Protokol Şartlarının Yerine Getirlmesi ve Sözleşmenin İmzalanmasından, Yıkımın Yapılarak Temel Üstü Ruhsatı Alınmasına Kadar Olan Anlaşmalar
     7.1 Yüklenici Tarafından Ön Protokol Hükümlerinin Yerine Getirilmesi
     7.2 Noter Tasdiki ve Tapuya Şerh
     7.3 Özel Vekaletname
     7.4 Yapı Denetimi
     7.5 Yüklenici Tarafından Projelerin Hazırlanması, Tasdik Ettirilmesi ve Yapı Ruhsatının Alınması
     7.6 Riskli Yapı Tespit İşlemleri
     7.7 Yola Terk İşlemi
     7.8 Gayrimenkulün Yükleniciye Teslim Tarihi
     7.9 Banka Teminat Mektubu
     7.10 Yıkım Ruhsatının Yüklenici Tarafından Alınması
     7.11 Yıkımın Yapılması, Temel İnşaatının Tamamlanması ve Taşınmazın Tapuda Arsa Olarak Cins Tashihi
     7.12 Temel Üstü Ruhsatı
8. Yüklenici Arsa Payının Devri, Mal Sahipleri Lehine İnşaat İpoteği Tesisi, Kat İrtifakı Kurulması, Yönetim Planı, İpoteklerin Fek Sırası
     8.1 Yükleniciye Arsa Payının Devir ve Temlik Edilmesi ve Mal Sahiplerine Lehine İnşaat İpoteği Tesi
     8.2 Yeni Yapıların Bağımsız Bölümlerinin Arsa Payları İtibariyle Kat İrtifakı Kurulması ve Yükleniciye Devir
     8.3 Yönetim Planı
     8.4 İpotek Fek Sırası
9. Yüklenici'nin Anahtar Teslimi Süreci İle İlgili Yükümlülükleri 
     9.1 İnşaat Sigortaları
     9.2 Maliyetlerdeki Artışlar
     9.3 İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler
     9.4 Yükleniciye ve Mal Sahiplerine Ait Bölümler Arasında Kalite Farkı
     9.5 Yüklenicinin Yapı Kullanma İzni (İskan) Alındıktan Sonra Yapacağı Tadilatlar ve Odalarla Birleştireceği Balkonlar
    9.6 Yüklenicinin Anahtar Teslimini İfa Etmesi
10. Yüklenici'nin Sorumluluğu, Cezai Şartları ve Kira Mahrumiyeti
11. Mal Sahipleri'nin Sorumluluğu ve Cezai Şartları
12. Yetkili Mahkeme 
13. Devir Yasağı
14. Yasal ve Akdi Haleflerin Sorumluluğu 
15. Tapuya Şerh Yetkisi
16. Sözleşmenin Ekleri
    EK 1: Sözleşmenin Tarafları.
    EK 2: İmar Durumu.
    EK2A: Yüklenici Tarafından Ön Protokol Hükümlerinin Yerine Getirilmesine Ait Belgeler.
    EK2B: Yüklenici Tarafından Riskli Yapı Tespit İşleminin Yapılmasına Ait Belgeler.
    EK2C: Yüklenici Tarafından Yola Terk İşleminin Yapılmasına Ait Belgeler.
    EK 3: Teknik Şartname.
    EK 4: Mal Sahiplerinin Taleplerine Göre Yüklenici Tarafından Hazırlanan Taslak Kat Planları.
    EK 4A: Yeni Yapılar İtibariyle Mevcut Bağımsız Bölümlerin Yerleşim ve Paylaşım Şeması.
    EK 5: Her Bir Mal Sahibi İçin Yüklenici Tarafından Ödenecek Kira ve Taşınma Bedelleri.
    EK 6: Özel Vekaletname.
    EK 7: Teslimat Listesi.
    EK 8: Yükleniciye Arsa Payının Devir ve Temlik Edilmesi Listesi.
    EK 8A: Arsa Payının Devri ve İpotek Tesisi İçin İmzalı Dilekçe ve Evrak Nüshaları
    EK 9: Yeni Yapıların Kat İrtifakı ve Yükleniciye Devir Listesi.
    EK 9A: Kat İrtifakı ve İpotek Tesisi İçin İmzalı Dilekçe ve Evrak Nüshaları